Totaal ingezameld: € 106.812,17

ANBI

Verantwoording / ANBI

Stichting Ride4Kids is ANBI gecertificeerd. In het kader van de regelgeving wordt hier de door ANBI verplicht gestelde informatie gegeven.

Conform ANBI dienen de volgende gegevens te worden verstrekt via onze website:

Doelstelling en beleidsplan
Stichting Ride4Kids heeft als doel:

  • het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar een behandeling tegen metaboleziekten (‘een medicijn’);
  • het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar behandelingsmogelijkheden en andere interventies die de kwaliteit van leven van kinderen met een metaboleziekten verbeteren;
  • het geven van voorlichting over metaboleziekten, met als doel mensen bewust te maken van het bestaan en de ernst van deze ziekte.

Stichting Ride4Kids organiseert jaarlijks zelfstandig (sportieve) activiteiten/evenementen om fondsen te werven die een bijdrage leveren om onderzoeken en projecten te financieren voor het vinden van medicijnen en/of behandelmethode naar metaboleziekten. Om de kans op een medicijn/ behandeling te vergroten steunt Ride4Kids meerdere onderzoekers en instituten die wetenschappelijk onderzoek doen naar metaboleziekten.

De onderzoeken die een bijdrage van de stichting ontvangen, worden beoordeeld door een onafhankelijke medische adviesraad. De adviesraad is geen vast onderdeel van de stichting en ontvangt geen vergoeding. De samenstelling van de adviesraad varieert afhankelijk van de te beoordelen aanvragen. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen.

Stichting Ride4Kids is transparant naar haar sponsoren, vrijwilligers en deelnemers en vraagt dit ook van haar partners. Deze transparantie moet volledig zichtbaar zijn in de projecten die ondersteund worden. Zonder dit inzicht wordt geen bijdrage geleverd aan een project.

Inkomsten
Ride4Kids verwerft inkomsten via sponsoring door bedrijven, deze zijn primair bedoeld om evenementkosten te dragen. De belangrijkste inkomstenbron betreft de bijdragen die deelnemers aan activiteiten weten te verwerven voor hun deelname aan evenementen. Ride4Kids ontvangt ook beperkt giften van particulieren.

Bestuurders
Het bestuur bestaat uit 2 enthousiaste mensen die worden ondersteund door verschillende commissies.
Het bestuur bestaat uit:
Naam Functie Datum in dienst
Gerald Croes Voorzitter 05-03-2009
Sander IJzerman Bestuurslid 01-04-2013

Meer informatie over de organisatie en commissies kijk op pagina gegevens stichting

Beloningsbeleid
De evenementen van Stichting Ride4Kids worden volledig georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers. Ride4Kids kent geen beloningsbeleid. Bestuursleden en/of organisatoren van evenementen werken als vrijwilliger en ontvangen geen salaris, managementvergoeding of andere financiële bijdragen ter compensatie van hun inzet. Er zijn geen kosten van een bedrijfsbureau.

Kosten, die voor de organisatie van evenementen worden gemaakt, worden zo veel mogelijk door sponsoren gedragen en worden verantwoord in jaarverslagen. Door gebruik te maken van vrijwilligers en kosten van evenementen laag te houden blijft er zo min mogelijk geld in de organisatie hangen en kan er meer opbrengst naar onderzoek.

Adresgegevens Ride4Kids
Postadres
Hemrikkwartier 74
7813AB Emmen
Bezoekadres
Hemrikkwartier 74
7813AB Emmen
(Alleen op afspraak)

Email: info@ride4kids.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 619438375
RSIN Nummer: 8205.10.786
KvK Nummer: H01146789
BIC: RABONL2U
IBAN: NL56RABO0105449202

Activiteiten
Van 2010 t/m 2023 heeft Ride4Kids de Pyreneeën Challenge georganiseerd. Een jaarlijks fiets, harloop en wandel-evenement waarvan op deze website uitvoerig verslag is gedaan.
Het mogelijk maken van (wetenschappelijk) onderzoek naar metaboleziekten door middel van donateurs en fondsenwerving en d.m.v. eigen acties en acties van derden (http://www.ride4kids.nl/evenementen/).
De grootste activiteit is de jaarlijkse ‘Ride4Kids Pyreneeën Challenge’ (http://www.ride4kids.nl).

In 2020 heeft de geplande Pyreneeën Challenge geen doorgang kunnen vinden, i.v.m. de COVID epidemie er is wel op beperkte schaal een alternatieve acties georganiseerd in Nederland. Deelnemersbijdragen en ingebrachte sponsoring zijn doorgeschoven naar de editie van 2021.

Financiële verantwoording
De financien van Ride4Kids vallen in twee delen uiteen:

  • kosten/opbrengsten van de evenementen exclusief deelnemer sponsoropbrengsten
  • verzamelde sponsorgelden en de besteding daarvan

De kosten/opbrengsten van de evenementen zijn in balans dankzij de inschrijfgelden van deelnemers en de bijdragen van event-sponsoren.
De verzamelde sponsorgelden worden besteed aan onderzoek en projecten: een verantwoording hiervan leest u hier.

Jaarrekening / Toelichting